Paslaugos

Nuotekos siurbiamos iš:
Nuotekos siurbiamos iš:
  • Kanalizacinių šulinių.

  • Paplavų duobių.

  • Lauko ir kilnojamųjų tualetų.

  • Valymo įrenginio talpyklu.

Teikiamos šios valymo įrenginių paslaugos:
Teikiamos šios valymo įrenginių paslaugos:
  • Septiko išsiurbimas, išplovimas ir išvežimas į utilizaciją.

  • Perteklinio dumblo išsiurbimas ir išvežimas į utilizaciją.

  • Dumblo sėsdintuvų ir separatorių ištuštinimas.

  • Surinkto dumblo išvežimas į utilizaciją.

  • Koalescencinių filtrų išvalymas.